Ansökan

Höglandets Konstronda

Glöm inte att ange plats och år
Glöm inte att ange plats och år
Glöm inte att ange plats och år

Maila minst 5 bilder av dina arbeten till knutteknutsson@hotmail.se och rolfwernersson@gmail.com

Ansökan kostar 150 kr oavsett om man blir antagen eller inte. Ansökan bearbetas inte förrän ansökningsavgiften betalts till bankgiro 387-4575 tillhörande Höglandets Konstronda. Normalt samlas ansökningarna till den 30 nov för bedömning i invalskommittén under december månad varje år.

Informationen kommer att användas till Karta/broschyr, hemsida och medlemsadministration enligt GDPR (PUL). När detta underlag skickas in godkänns använding enligt ovan (ev uppgifter som ej får offentligöras ska framgå av ansökan). Se även hemsidan.

OBS - glöm inte att klicka på Skicka när Du är färdig med blanketten


Personuppgiftspolicy
Powered by Blankett.fi