Du måste aktivera javascript för att använda sidan!
 • Ansökan

 • Höglandets Konstronda

 • Namn
  *
 • Personnummer
  *
 • Gatuadress
  *
 • Postnr och ort
  *
 • Telefon/Mobilnr
  *
 • epost
  *
 • Ev.hemsida
 • Form av konst eller hantverk
  *
 • Anknytning till höglandet
  *
 • Relevanta utbildningar och kurser. Plats, längd och år
  *
 • Beskriv varför du önskar bi medlem i Höglandets Konstronda
  *
 • Inköp av stat, landsting, kommun eller museum
  Glöm inte att ange plats och år
 • Offentlig utsmyckning/Deltagande i jurybedömd salong
  Glöm inte att ange plats och år
 • Grupputställning
 • Separatutställning
  Glöm inte att ange plats och år
 • Maila minst 5 bilder av dina arbeten till knutteknutsson@hotmail.se och rolfwernersson@gmail.com

  Ansökan kostar 150 kr oavsett om man blir antagen eller inte. Ansökan bearbetas inte förrän ansökningsavgiften betalts till bankgiro 387-4575 tillhörande Höglandets Konstronda. Normalt samlas ansökningarna till den 30 nov för bedömning i invalskommittén under december månad varje år.

  Informationen kommer att användas till Karta/broschyr, hemsida och medlemsadministration enligt GDPR (PUL). När detta underlag skickas in godkänns använding enligt ovan (ev uppgifter som ej får offentligöras ska framgå av ansökan). Se även hemsidan.

  OBS - glöm inte att klicka på Skicka när Du är färdig med blanketten


Dela på Facebook!